07 JANUARI 2020

Seminar 5S dikendalikan oleh salah seorang ALP Kiblah, YBhg. Dr. Hj Abdul Ghani Mohd Hashim bertempat di Kompleks Pendidikan YAKIN, Sepang, Selangor.

100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180