27 OKTOBER 2020

Telah dilaksanakan dengan jayanya pada 25- 29 September 2020 di Alamanda Shopping Center. Objektif utama pameran ini ialah sebagai salah satu aktiviti promosi Kiblah pada tahun 2021. Selain itu memperkenalkan satu pakej baru pembelajaran di Kiblah pada masa akan datang iaitu bidang kemahiran yang dikelolakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia.

Sambutan yang diberikan oleh para pengunjung sangat baik. Selain mendapat info-info tentang perkemabngan semasa Kiblah, turut diadakan sesi temu duga kemasukan pelajar dan penyerahan surat tawaran kemasukan tahun 2021. Semoga Allah merahmati semua pihak yang men jayakan aktiviti promosi ini

100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180
100%x180